HUR STORT KAN
NÅGOT LITET VARA?

”Ett dynamiskt, vitalt och personligt arkitektkontor”

Om oss

Verksamheten grundades år 2012 av arkitekten Victor Marx och är just nu i en expansiv fas.

Våra uppdrag varierar från stora till små och i särskilda fall samarbetar vi även med ett beprövat kluster av mindre arkitektkontor. Sammanlagt är vi då åtta arkitekter och bildar en stark, sammansvetsad grupp som tillsammans besitter mångbottnad kompetens. Via oss får kunden ett dynamiskt, vitalt och personligt arkitektkontor.

Kontakta oss

Har du ett spännande
projekt som väntar?