Aspen

Ombyggnaden av en källarlokal i Aspudden till biograf stod klart 2021. Faktum är att källaren byggdes som biograf på 50-talet men den överlevde bara i några år innan den blev tvungen att slå igen. På den tiden var hela lokalen en stor salong med lutande golv. Den nya biografen har restaurang, kök/bar och biosalong med 70st sittplatser. Biografen återskapar en 50-talskaraktären genom ett kollage som kombinerar ny inredning, färg- och materialval med inredning från gamla anrika café Valand och några få omplacerade överlevande ursprungliga delar från biografen. Gamla varuintag har blivit ny entré med specialbyggt entréparti som återspeglar det ursprungliga men med ny placering. Nya biografen Aspen är en genomarbetad och genomritad liten diamant som troligen övertrumfar originalet. Biografen har byggts med en blandning av yrkesarbetskraft och frivilliga ideella krafter.
Hemsida: Aspen

Kontakta oss

Har du ett spännande
projekt som väntar?