Om oss

Verksamheten grundades år 2012 av arkitekten Victor Marx och är just nu i en expansiv fas.

Våra uppdrag varierar från stora till små och i särskilda fall samarbetar vi även med ett beprövat kluster av mindre arkitektkontor. Sammanlagt är vi då åtta arkitekter och bildar en stark, sammansvetsad grupp som tillsammans besitter mångbottnad kompetens. Via oss får kunden ett dynamiskt, vitalt och personligt arkitektkontor.

Lägenhet_Fotograf

Företag

Inget projekt är det andra likt, vissa är väldigt konkreta och ska helt enkelt bara ritas, hålla sin budget och inte krångla.

Andra projekt har stora ambitioner och vill bli något extra. Vad som spelar störst roll för Marx arkitektur är att lyssna, förstå och assistera våra beställare på bästa möjliga vis. Vi brinner för arkitektur och för att få förverkliga den vision som bor i dig.

FOMALIA & KOMPETENS

  • Vi är involverade från program- till bygghandling.
  • Vi kvalitetssäkrar vår projektering och garanterar alltid en trygg avlämning baserad på en beprövad arbetsstruktur med projekterande, handläggande och ansvariga arkitekter.
  • Vi är insatta i BBR och BBL och ser till att guida projekt genom bygglovsprocessen.
  • Vi är vana vid att arbeta med projekterings- och arbetsmöten ihop med övriga tekniska konsulter.
  • Vi utför projektering i 2d eller 3d (BIM) utifrån projektets komplexitet, skala och krav. Allt i enlighet med svensk ritningsstandard.
  • Vid efterfråga så genererar vi visualisering (fotorealistiska, inspirerande eller visionära) och annat säljmaterial såsom bofaktablad.

Privatperson

Marx arkitektur tar sig an stora och små projekt. Från om- och tillbyggnad, till nybyggnad av villor och sommarhus. Det är viktigt att söka efter projektets hjärta och bearbeta det för att nå dess fulla potential. Vi är en relativt liten men passionerad aktör och tror att även det minsta projektet kan ha potential för att bli något speciellt.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att intervjua vår klient och beskriver sedan projektet i text. Vi tittar även på detaljplanen för ditt område och undersöker vilka regler som kommer att gälla för byggandet.

När vi har tagit reda på vad som får byggas och börjar enas om en vision så tar Marx arkitektur fram ett skissförslag. Det är i detta skede som vi verkligen får visa vad vi kan bidra med och kommer alltid att försöka ta beställarens idéer ett lite steg längre. Skisserna justeras sen i samråd med beställaren så att de landar helt rätt.

Nu är det dags att upprätta bygglovs- eller anmälningshandlingar och lämna in en ansökan. Marx arkitektur sköter hela processen och skulle projektet kräva det så kopplar vi in tekniska konsulter såsom konstruktörer eller ventilationskonsulter. Det är svårt att säga på förhand vilka handlingar som krävs eftersom handläggare och kommuner gör olika bedömningar och vanligen måste ärendet kompletteras på något sätt.

När tillstånden väl är på plats upprättar vi en bygghandling som exakt beskriver hur huset ska byggas. Projektet måttsätts, vitala delar ritas i detalj, uppställningsritningar på dörrar och fönster tas fram för beställning, viktiga föreskrifter förs in i handlingarna för att säkra kvalitet, säkerhet och att lagkrav följs. I mindre projekt kan det räcka med en arkitektbygghandling men i större och mer komplexa projekt kompletteras denna med konstruktörs och/eller andra tekniska konsulters bygghandlingar

Lägenhet_Fotograf_2

Vår grupp

viktor-cropped

Victor Marx

Ansvarig arkitekt
Marx Arkitektur

Johan Knutas

Johan Knutas

Handläggande arkitekt
Youark

placeholder-avatar

Mattias Pontén

Arkitekt
Youark

Aaron

Aaron Nyrén

Arkitekt
Pyk och Nyrén Arkitekter

Oscar

Oscar Pyk

Arkitekt
Pyk och Nyrén Arkitekter

placeholder-avatar

Johan Meisel

Arkitekt
Johan Meisel arkitektur

Kontakta oss

Har du ett spännande
projekt som väntar?