Beviljat bygglov vid etablering av byggplats

Tycker du också att det är komplicerat att ansöka om bygglov vid etablering av nya byggplatser? Du har rätt, de är komplicerade, tidskrävande och myndigheterna är otroligt petiga. Låt Marx Arkitektur ta hand om bygglovsprocessen så att ni kan fokusera på det som ni gör bäst! Som arkitektbyrå har vi erfarenhet från hundratals bygglovsansökningar och vet hur det ska ske på smidigast möjliga sätt.

20221109_134208
20221109_134305

Varför du ska anlita en konsult för bygglovsansökan.

Vi misstänker att du är medveten om svaret på frågan, bortsett från att det är komplicerat och omständligt är det en kritisk att ett byggprojekt kan påbörjas enligt tidsplan då försenade byggstarter försätter byggaren i en prekär situation. 

Högre beviljningsgrad på bygglov

Reglerna ska vara samma för alla som vill få ett beviljat bygglov men i realiteten skiljer sig kommunerna i sina tolkningar av lagtexten och olika handläggare gör olika bedömningar. Det krävs en hel del erfarenhet och expertis för att navigera processen på bästa sätt, både när det kommer till kvalitet och snabbhet. En arkitektbyrå hanterar bygglovsansökningar på nästan daglig basis och kan leverera beviljade bygglov åt dig också.

Fackmannamässig bygglovsansökan

Detta går hand i hand med den ovan nämnda beviljningsgraden, arkitekter tar fram fackmannamässigt utförda bygglovsansökningar som bidrar till en professionell dokumentation och färre missar i kommunikationen med myndigheter och kommuner. 

Det finns egentligen två vägar till ett godkänt bygglov:

  1. Om bygglovsansökan skickas in i senaste laget och det är bråttom att få ett godkännande för att inte förhindra byggstart. I detta fall är det klokt att överprestera och skicka in så kompletta handlingar som möjligt. Målet är att få så få kompletteringskrav som möjligt från kommunen men risken är att handlingar tas fram som inte kommunen tycker sig behöva.
  2. Det finns gott om tid för att få igenom bygglovet. En ganska så avskalad ansökan skickas in med ett minimum av handlingar. Följden blir då att kommunen skickar en längre lista med kompletteringskrav och med hjälp av denna lista får vi bättre koll på vad de kommer att kräva. På detta sätt ritar vi inget som de inte är intresserade av och pressar således ned antalet arkitekttimmar. 

En fotnot är att det förekommer tjänstemän som kommer på nya kompletteringar lite då och då under processen vilket fördröjer processen.

Kostnadseffektivt

Det är fullt möjligt att det blir en besparing att ta in ett arkitektkontor för att sköta bygglovsprocessen. Det tar naturligtvis fler timmar för entreprenören att sköta detta internt, tid som kunde använts till något annat. Det finns också ekonomiska risker kopplade till en trasslig bygglovsansökan med fördröjd tidsplan som följd, exempelvis viten eller förlorade uppdrag. 

Processen när Marx Arkitektur tar hand om din bygglovsansökan:

  1. Möte med er på plats. Entreprenören har vanligtvis en plan på var byggel, avfallscontainrar, industritältet, tankstation, staketet, baracker med mera ska placeras. Om det mot förmodan inte finns någon plan eller om situationen är komplex, exempelvis mitt i staden, kan vi göra ett förslag i samråd med er.
  2. Vi kommer överens om en budget för arbetet.
  3. Vi beställer det nödvändiga kartmaterialet från kommunen eller får det direkt av dig om det finns tillgängligt.
  4. Kontakter tas med leverantörer av baracker, tält, containrar osv. och de utarbetar sina egna delar.
  5. Vi placerar alla byggplatsens delar på en situationsplan, kompletterar leverantörernas underlag med information bygglov kräver (exempelvis plushöjder, marklinjer, väderstreck på fasader etcetera), ritar elevationer som saknas på platsbyggda åtgärder osv.
  6. Ett projekteringsmöte anordnas tillsammans med brandkonsulten, kontrollansvarige och er. Vi kan bygga ett team åt dig med beprövade konsulter eller så kan vi arbeta med de som ni redan har upparbetade relationer med. Brandkonsultens beskrivning och planritning inväntas. Här kan du själv skriva en återställningsplan för platsen eller så kan du bidra med din kunskap så skriver vi den åt er.
  7. Bygglovsansökan för den tillfälliga åtgärden fylls sedan i och lämnas in, och slutdatumet skrivs in enligt dina önskemål (dock högst fem år).
  8. Bygglovet kommer att återkomma och efterfråga kompletterande uppgifter. Den sista punkten utförs normalt på löpande timmar eftersom kommunens krav varierar mycket för varje ansökan och är svåra att kvantifiera på förhand men vi kan även upprätta en budget när vi fått kommunens lista på kompletteringar om ni föredrar det. 

 

Dags att slippa huvudvärken? Kontakta Marx Arkitektur så tar vi hand om ditt bygglov!

Kontakta oss

Har du ett spännande
projekt som väntar?