Byta eller renovera tak som BRF - Så går det till

Planerar er bostadsrättsförening att renovera taket på fastigheten? Har taket nått sin livslängd eller har det börjat läcka? Kanske vill ni isolera det ytterligare eller lägga till solpaneler. Att byta ut ett tak, oavsett omfattning, är en stor investering och för att säkerställa att allt går rätt till är det vanligt att man tar in tekniska konsulter för att hitta den bästa lösningen.

I den här artikeln går vi igenom några saker som är viktiga att tänka på när er BRF står inför ett takbyte eller en takrenovering samt en enkel beskrivning av hur ett takprojekt går till när ni anlitar oss på Marx Arkitektur.

IMG_94261
20211124_082234

Projektomfattning vid renovering eller byte av tak.

Projektets omfattning kan sträcka sig från ett enklare förfrågningsunderlag som kan användas för att hitta en totalentreprenör, säkerställa kvaliteten, få ett realistiskt pris och utgöra grunden för kontraktsskrivning. Alternativt kan konsultteamet ta fram en komplett bygghandling som kan ligga till grund för upphandlingen av ett billigare utförandeentreprenad. Den senare lösningen möjliggör också att, i mer detalj, styra takets utformning.

Vi på Marx Arkitektur bistår med ritningar anpassade efter projektets omfattning och just er bostadsrättsförenings specifika behov. Som arkitektbyrå har vi tillgång till ett brett nätverk av experter, från konsulter inom VVS och fukt till plåt- och brandkonsulter vilket låter oss skräddarsy våra upplägg baserat på BRF:ens förutsättningar, budget och mål.

Hur vet man när det är dags att byta eller renovera ett tak?

Det finns flera olika anledningar till att investera i ett nytt tak, oavsett om man är villaägare, fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. Fördelarna är snarlika men i denna artikel riktar vi fokuset mot just BRF:er. Tak har en livslängd på mellan ca 20 och 80 år beroende på vilken takbeklädning som har använts och målet är att hinna byta taket innan det börjar läcka eftersom reparationskostnader efter läckage till slut kan kosta lika mycket som ett helt nytt tak. Många fastighetsägare arbetar därför med underhållsplaner där vitala delar av husets konstruktion och deras förväntade tekniska livslängd dokumenteras så att renoveringsarbeten kan planeras in i god tid innan ”förfallodatumet”. Om bostadsrättsföreningen saknar en sådan underhållsplan och inte vet hur gammalt taket är kan en besiktningsman anlitas för att granska det.   


Bortsett från själva livslängden är moderna tak i regel betydligt bättre när det kommer till energieffektivitet. De är bättre isolerade vilket medför både en bättre komfort och lägre kostnader. Kompletteras taket dessutom med solceller kan bostadsrättsföreningen generera sin egen el och sälja överskottet och utöver att man drar sitt ekologiska strå till stacken kommer det att på lång sikt också sänka fastighetens kostnader. Om föreningen vill ha en prognos på återbetalningstiden är solcellsföretag behjälpliga. Vill föreningen få en uppfattning av den totala energibesparingen för hela takbytet kan en energikonsult anlitas som räknar ut samtliga mätvärden och levererar ett skräddarsytt beslutsunderlag.

20211124_082133

Processen att byta tak - steg för steg:

  1. Platsbesök där vi undersöker förutsättningarna och pratar om era mål och behov.
  2. Vi skickar ett kostnadsförslag med en rekommenderad budget för projekteringen av takbytet. Vi lämnar också förslag på vilka andra konsultgrupper som bör ingå i arbetet.
  3. Etapp 1: Vi undersöker förhållandena och skriver en liten rapport om hur taket bäst bör byggas om, utifrån ekonomi, kvalitet, skonsamhet mot de boende under byggprocessen osv. Vi utreder också vilka regler som finns för byggnaden i den lokala detaljplanen, till exempel byggnadshöjder att förhålla sig till eller andra restriktioner.
  4. Vi bokar in ett presentationsmöte och för en gemensam diskussion kring vägen framåt.
  5. Etapp 2: Arbetet med förfrågningsunderlag eller bygghandling påbörjas. (Bygglov: Om takets profil, byggnadens höjd eller takmaterialet ändras, eller om takfoten påverkas. Detta kan också vara fallet om solcellerna inte följer takvinkeln. I det här fallet hjälper vi dig att förbereda de nödvändiga bygglovshandlingarna och om så önskas tar vi hand om ansökningsprocessen).
  6. Vi schemalägger vid intresse en serie projekteringsmöten där ni som kund och alla inblandade konsulter träffas.
  7. Vi färdigställer alla handlingar och ni är redo att upphandla en entreprenör för själva utförandet – även detta kan vi hjälpa till med om ni vill ha stöd i beslutsprocessen.


Kontakta oss gärna också kring renoveringar av innergård/gårdsbjälklag. Kanske kan vi passa på att piffa till innergården också när det tråkiga är överstökat!

Kontakta oss

Har du ett spännande
projekt som väntar?