Hur ritar man ett hus?

När du ritar och bygger ett hus själv kan du välja exakt vad som ska prioriteras. Du får full kontroll över design, materialval, planlösning, budget och kan anpassa husritningen efter just den plats där du vill bygga ditt hus. Så hur går det till? Är det bara att sätta igång med ritandet?

Om du har bestämt dig för att rita och bygga ditt drömhus vill vi göra det så lätt som möjligt för dig att ta klivet, som med allt annat kan det kännas jobbigt när man inte vet hur man ska gå tillväga och här går vi igenom de olika stegen så att det känns mer greppbart. Har du stenkoll och vill sätta igång direkt? Kika på några av våra referenser för att få se exempel på vad vi går för eller kontakta oss direkt för att boka ett möte.

Steg 1: Boka konsultation

Det första som händer är att arkitekten kommer ut och tittar på din tomt och intervjuar dig för att få reda på dina behov, drömmar, idéer och smakpreferenser. Förhållanden såsom markförhållanden, omgivning, grannskap och storlek på tomten påverkar hur huset ska placeras och utformas. För att nå bästa möjliga resultat måste det finnas ett samspel mellan tomtens förutsättningar och din vision och därför är det viktigt att få hjälp av en expert. Innan konsultationen är det bra om du skickar över tomtritning, foton från tomten, initiala idéer med mera så att arkitekten kommer ut förberedd.

Steg 2: Möjlighetsstudie

När arkitekten har varit ute och tittat på tomten och fått en bättre bild av vad du vill åstadkomma undersöker man möjligheterna för att förverkliga projektet. I undersökningen tar arkitekten hänsyn till förhållandena som observerades under konsultationen, detaljplaner och allmänna byggregler. Möjlighetsstudien mynnar ut i en kort beskrivning över vad som får byggas på tomten utan speciella dispenser.

Steg 3: Vi ritar huset

Efter att ha kartlagt förutsättningarna har vi all information som behövs för att börja rita på allvar. Vanligen ritar arkitekten upp ett första skissförslag som sedan är diskussionsunderlag under ett första projektmöte. I nästan alla projekt skapar mötet nya tankar som leder till ytterligare skisser. Det blir en tät kontakt mellan arkitekt och kund och tillsammans designar vi den bästa möjliga lösningen utifrån din vision och dina förutsättningar.

Processen kan ta allt ifrån en eller ett par till flera veckor beroende på projektets omfattning, projektet blir aldrig bättre än sitt koncept och därför är skissarbetet helt avgörande för slutresultatet, det är här man sätter ribban för vad som ska uppnås.

Hur ritar man ett hus

Steg 4: Förprojektering och Bygglov

När arkitekten har varit ute och tittat på tomten och fått en bättre bild av vad du vill åstadkomma undersöker man möjligheterna för att förverkliga projektet. I undersökningen tar arkitekten hänsyn till förhållandena som observerades under konsultationen, detaljplaner och allmänna byggregler. Möjlighetsstudien mynnar ut i en kort beskrivning över vad som får byggas på tomten utan speciella dispenser.

Nästa steg i processen är vanligen en bygglovsansökan som ska innehålla plan-, fasad-, sektions-, och situationsritning, den kan innehålla fler ritningar men detta är vad som måste vara med. Till bygglovet är det inte ovanligt att även andra tekniska konsulter behöver inkomma med underlag, till exempel kontrollansvarig, konstruktör, vvs-konsult med flera. Situationsritningen ska normalt upprättas på en nybyggnadskarta, denna beställs från kommunen och kan ha några veckors leveranstid. Arkitekten upprättar ritningarna och ansvarar vanligtvis för att skicka in ansökan och sköta kommunikationen med byggnadskontoret under processens gång, arkitekten har gått igenom otaliga processer och vet hur den ska navigeras på smidigast möjliga vis.

Steg 5: Projektering

När ditt bygglov är godkänt påbörjas finprojekteringen. Här finns det ett vägval:

  1. Arkitekten, tillsammans med övriga inblandade tekniska konsulter, ritar igenom hela huset från grunden upp till nock, specificerar alla material och byggsystem, måttsätter allt som krävs och upprättar de beskrivningar som krävs. Utifrån dessa handlingar kan en entreprenör bygga huset. I arbetet ingår också ritningar för beställning av fönster, dörrar och andra produkter. Genom detta arbete säkerställer arkitekten samtidigt att husets helhetsintryck blir tilltalande och att fula byggtekniska lösningar inte sänker projektets arkitektoniska nivå. Dessutom så blir arkitekten, genom stämplingen till bygghandling, juridiskt ansvarig för att de byggtekniska lösningarna fungerar. Det är viktigt att kontrollera att arkitekt och övriga konsulter har en ansvarsförsäkring. Ett projekt som är ritat hela vägen kan upphandlas som en utförandeentreprenad, vilket vanligen är billigare.
  2. En totalentreprenör anlitas för att bygga huset. Denna axlar då ansvaret för att tillhandahålla de underlag som krävs för att bygga huset. Antingen anlitar företaget en egen konsultgrupp för att slutföra projekteringen eller så genomför de projekteringen in-house. Ansvaret för att huset är korrekt ritat och utfört ligger då på totalentreprenören. Om arkitekten som ritat på byggnaden fram till bygglov inte deltar i projekteringen tappar de som följd av detta kontrollen över husets utformning och kan inte längre gå i god för att helheten blir bra. En blandform skulle kunna vara att kunden vill anlita en totalentreprenör för att slippa samordna olika yrkesgrupper under byggtiden men att de efterfrågar att projektets arkitekt ska anlitas av totalentreprenören för att rita bygghandlingarna. Då kommer arkitekten övergå till att arbeta för totalentreprenören. Att handla upp ett byggföretag som utförandeentreprenör utan att tillhandahålla färdiga bygghandlingar är inte tillrådligt eftersom ansvaret för att huset byggs på rätt sätt då ligger på kunden själv.

Sammanfattning

Svårare än så är det inte! Det finns såklart en hel del detaljer att gå igenom men om du vill rita och bygga ett hus som är ditt och ingen annans finns vi här som stöd. Hör av dig om du vill ha mer information om hur det går till eller om du är redo att sätta igång, hoppas vi hörs!

Kontakta oss

Har du ett spännande
projekt som väntar?