Anlita arkitekt för tillbyggnad?

De flesta som köper ett hus räknar med att leva där i flera år och i takt med att behoven förändras kan man behöva anpassa bostaden över tid. Familjen trivs i området och har hittat vänner, grannar och skolkamrater men vad gör man när man får tillökning eller behöver ett hemmakontor?

En vanlig lösning är att göra en tillbyggnad och på så sätt skapa eller förädla utrymmen. För att nå bästa resultat är det viktigt att anlita en skicklig arkitekt som kan hjälpa dig att nå dina mål. I mindre projekt är det fullt möjligt att rita sin egen tillbyggnad eller be en teknisk konsult, såsom en byggnadsingenjör, om hjälp men om du är ute efter kreativa lösningar, inspiration och ett slutresultat som tar hänsyn till och förhöjer den befintliga byggnaden och området är arkitekten din bästa vän. Dessutom behöver du inte sätta dig in i bygglagstiftning och krångla med ansökningar, det sköter arkitekten.

En arkitekt kan hjälpa dig genom hela projektet, från ritning och planering till ansökan och projektering och i denna artikel går vi igenom ett par delmoment där det lönar  sig att anlita en arkitekt vid tillbyggnad.

Intervju och konceptuell skiss

Arkitekten inleder sitt arbete med att intervjua dig för att få en bild av dina behov, drömmar, idéer och smakpreferenser. Därefter upprättar arkitekten en konceptuell skiss på tillbyggnaden som ni går igenom tillsammans, skissen ligger sedan till grund för bygglovsansökan.

Projektet blir aldrig bättre än sitt koncept och därför är skissarbetet helt avgörande för slutresultatet, det är här man sätter ribban för vad som ska uppnås.

Bygglov

Tillbyggnader kräver i regel ett bygglov eller en bygganmälan och om du anlitar en arkitekt kan de hjälpa dig med ritningar och övrig dokumentation som krävs till din bygglovsansökan. Reglerna för vilka tillbyggnader som kräver respektive ansökan kan du hitta på Boverket. Det finns många lagar och regler inom byggnation. Vidare gör olika kommuner olika tolkningar av dessa och olika handläggare förhåller sig också olika till sitt arbete och sin uppgift. Kort sagt är det skönt att ha med sig en arkitekt som har gått igenom processen otaliga gånger.

Tillbyggnaden kan till stor del anpassas redan innan ansökan för att undvika de vanligaste fallgroparna och när det trasslar till sig vet arkitekten vad kommunen kan komma att kräva och vad som kan bestridas. De kompletterande uppgifter som kommunerna normalt vill ha och de ändringar de vill göra kan arkitekten lösa snabbt och effektivt. Vissa ärenden måste dock drivas till högre instans för att få rätt, här har arkitekten en hel del kunskap om när det är värt att driva ärendet vidare och när det bara är slöseri med tid och pengar. Arkitekten hjälper dig med andra ord att fatta bättre beslut genom hela processen.

Bygghandling och entreprenadform

Lite förenklat finns det två entreprenadformer att välja mellan som kund, antingen anlitar du en totalleverantör eller så handlar du upp en utförandeentreprenad. När du anlitar en totalleverantör ansvarar byggaren för att ta fram de handlingar och lösningar som krävs för att bygga tillbyggnaden och i det andra alternativet, utförandeentreprenad, ska byggherren (kunden) tillhandahålla handlingarna.

Rent ekonomiskt är det till stor del en fråga kring hur pengarna ska fördelas mellan entreprenör och konsult och skillnaden för dig som kund är inte särskilt stor. En korrekt kontraktsskrivning är i båda fallen viktigt för att fastställa ansvarsfördelningen om något går fel.

Marx Arkitektur förespråkar normalt en utförandeentreprenad om du som kund har en hög arkitektonisk ambition, om du låter en arkitekt ta fram bygghandlingen har du ett stort utrymme att styra detaljer, materialmöten, produktval med mera vilket innebär att du kan nå en högre nivå.

Totalentreprenader tenderar att övervägande landa i, för entreprenören, enkla och billiga standardlösningar. Om en totalentreprenad väljs, oftast för att det är en smidig lösning för dig som kund där du inte behöver engagera dig så mycket i processen föreslår vi att ett förfrågningsunderlag tas fram tillsammans med en arkitekt som underlag för upphandlingen. Ett förfrågningsunderlag är enklare än en bygghandling och har som syfte att fastslå huvudsakliga delar i projektet så att de viktiga arkitektoniska värdena säkerställs och utrymmet för totalentreprenören att sänka kvaliteten minskar.

En bygghandling är en exakt beskrivning av exakt hur huset ska byggas. Till den medföljer som regel måttsatta plan, sektions- och fasadritningar, uppställningsritningar på kök och badrum, ritningar på fönster, dörrar och glaspartier, en teknisk beskrivning, detaljritningar med mera.

Ta hjälp av oss

Vi på Marx älskar att förvandla en utmaning eller möjlighet till verklighet, oavsett om du ser slutresultatet framför dig när du blundar eller om du vill få hjälp att knyta ihop säcken är vi all ears. Både städade och galna idéer är välkomna så tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Har du ett spännande
projekt som väntar?