MARX ARKITEKTUR

(O)ÖNSKAD SAMHÄLLSFÖRBÄTTRING / BOSTADSTORNET


Bostadstornet var del ett av konstverket (O)önskad samhällsförbättring 2008. Projektet skulle kunna beskrivas som konstnärlig forskning. Projektet bestod i två byggnader som placerades ut, utan tillstånd, i det offentliga stadsrummet. Platser valdes ut som enligt allmänheten hade ett lågt värde ned målet att ge dessa ett positivt innehåll. Byggnaderna som sådana var inte kons, det rörde sig inte om statyer. Konstnären använde arkitekturen för att generera reaktioner från myndigheter och civilsamhälle. Grundfrågeställningen var: Kan samhället och dess institutioner ta till sig positiva initiativ som kommit till på fel sätt? I möjligaste mån har dessa reaktioner dokumenterats och en del av dokumentationen finns under länken händelseförlopp nedan.

Bostadstornet ställdes ut tidigt på morgonen under Liljeholmsbron med hjälp av en kranbil och skänktes till hemlösa Patrik Öhrn. Samma dag, den 12 maj, arrangerade konstnären Victor Marx en publik inflyttningsfika. Inbjudan gick ut med i förväg med en länk där adressen publicerades några timmar innan arrangemanget. Patrik Öhrn kom att bo i huset i ett helt år och arrangemanget ledde till stor uppståndelse och debatt i både massmedia, sociala media och antagligen i hemmen och på arbetsplatserna också.

Del två av konstprojektet (O)önskad samhällsförbättring, GALLERI VITRIN

HÄNDELSEFÖRLOPP   -   ARTIKLAR

BLOGGAR


Bostadstornet byggdes under Liljeholmsbron som del i gatukonstprojektet (O)önskad samhällsförbätring

Bostadstrornet byggdes i delar och ställdes upp olovligt, tidigt på morgonen, med kranbil

Civil olydnad, kranbil lyfter på platts gatukonstprojektet Bostadstornet

Sista biten på bostadstornet monteras fast och konstverket monteras mot pelare på Liljeholmsbron

Bostadstornet framifrån

Bostadstornets interiör gav plats åt tre hemlösa att sova i konstverket

En segergest när tornet är på plats och klart att användas, gatukonst i Stockholm