MARX ARKITEKTUR

VIKGUBBEN


Konstverket är en serie snurrande skivor med illustrationer av Tanja Marx som är trädda över en stolpe i Bandängen som gatukonst i Högdalen, Stockholm. Konstverket riktar sig framförallt till barn och deras föräldrar och ger dem möjligheten att diskutera klassamhället under lekfulla former. 2015-10-28 återtogs verket för att renoveras. På fotot högst upp kan man se att verket varit populärt. Många promenerande uttryckte också att de tyckte vi skulle ställa tillbaka verket när det renoverats, trevlig feedback! Vi får se hur det blir.

Delaktiga i att skapa Vikgubben var:
Konstnär: Victor Marx
Illustratör: TANJA MARX

Plats: Bandängen, Högdalen/Bandhagen
Verket ställdes ut 2015, 17 juni

Illustratören Tanja Marx vrider på konstverket vikgubben för att skapa nya figurer

Konstverket Vikgubben är vriden så att två ursprungliga karaktärer framträder, hipstern och ica-biträdet

Den interaktiva installationen Vikgubben är vriden så att banktjänstemannen förvandlats till en transperson

Konstverket Vikgubben på Bandängen i Stockholmsförorten Högdalen

Foto på platsen efter gatukonstverket tagits bort visar en stig runt stolpen där det var monterat, en tydlig signal att konstverket var omtyckt och välbesökt

En romsk tiggare har blandats med den blonda banktjänstemannen i det interaktiva konstprojektet vikgubben

Skylt på taket av konstverket vikgubben

Interaktvt konstverk signerat Victor Marx

Besökare diskuterar konstverket Vikgubben

Trädet

Vikgubben fotad på långt håll på Bandängen

Gatukonstverkt på bandängen, Bandhagen

Figurer skapas med queeridentiteter när besökare vrider om det interaktiva gatukonstprojektet Vikgubben