OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

UTBYGGNAD PÅ SOMMARHUS


Marx arkitektur ritade en utbyggnad på ett sommarhus högt uppe på en kulle. Byggarbetet är slutfört bortsätt från altanen som ska omfamna huset, delvis väderskyddad av det utskjutande taket. Det befintliga huset var en tillbyggd stuga och den nya utbyggnaden följer båda vinklarna i det befintliga huset vilket skapar ett spännande rum utan räta vinklar. Taket bärs av stålpelare och en stor balk som spänner 9 meter utan stöd. Lösningen möjliggör ett skjutglasparti i hörnet av utbyggnaden som saknar hörn. Golvnivån på altanen kommer att liva med parketten och när partiet dras undan kommer känslan av ute och inne nästan helt lösas upp.

Utbyggnad på sommarhus

Utbyggnad på sommarhus

Utbyggnad på sommarhus

Utbyggnad på sommarhus

Utbyggnad på sommarhus

Sommarhuset innan ombyggnaden påbörjades Utbyggnad på sommarhus