MARX ARKITEKTUR

A NEW SWEDEN


Konstverket presenterar ett nygammalt Sverige. De gamla nationalsymbolerna möter det nya multikulturella samhället. De stereotypa röda torpen med vita knutar möter här den arabiska arkitekturen - spetsvalvet, kupolen och minareterna. Klippmoskéns blågula mosaiker (svenska flaggans färger) remixas till en mosaik av svensk kitsch, den bild av Sverige vi säljer till turisterna.

I ett Europa där främlingsfientliga strömningar är på frammarsch ställs människor mot varandra. Samhället förändras och de högerextrema falangernas aggressiva retorik om att vi förlorar vår kulturella egenart (genom den så kallade ”muslimifieringen”) når allt fler. Dessa grupperingar lyckas spela på människors rädslor i ett samhälle som blir allt hårdare - där välfärd och skyddsnät är på väg bort. De flesta människor i Sverige äger ingen folkdräkt och många kan inte namnge något folkmusikstycke. De flesta lever inte i samhällen med rödvita stugor, och träskor är egentligen ganska opraktiska. För de flesta svenskar är istället det mångkulturella samhället mycket närmre deras vardag. På samma sätt som kåldolmar och köttbullar en gång importerades från utlandet och blev svensk kultur har pizzan och snart även kebaben blivit det. Vad är egentligen svensk kultur, är det inte en blandning av kulturella influenser som med tiden programmerats om till någonting eget? Blir det då inte konstigt när främlingsfientliga krafter kritiserar invandrare och flyktingar för att de inte anpassat sig nog till den svenska kulturen? Vem kan med säkerhet definiera den, har vi svenskar samma definition och är den svenska kulturen färdig nu? Ska vi sluta ta intryck från andra kulturer och återgå till en bild av svenskhet som skapades för några hundra år sedan?

I Tjeckien pågår idag samma diskussioner. Från att ha sett sig som ett relativt tolerant samhälle växer rädslan. Möjligen < är det enklare att tänka över dessa frågor genom att se en annan kulturs brottning med mångkultur och patriotism.

Konstverket har ställts ut på:
Halmstads konsthall, 2018, Sverige
NTK, Tekniska biblioteket, Gallery 2017, Prag, Tjeckien
Dads gallery 2015, Liberec, Tjeckien

Konstnär: Victor Marx & Mikael Tofvesson
Produktion: Konstnärerna & studenter på universitetet i Liberec
Curator 2015 & 2017: Lexa (Alexander) Peroutka
Stöd för genomförande 2015: Konstnärsnämndens internationella program - IASPIS


PRAG 2017

A new Sweden ställs ut i Prag på tekniska biblioteket

Konstverket Ett nytt Sverige ställs ut på tekniska biblioteket i Prag

Installationen har tre delar, en minaret, ett spetsvalv och en dome, alla bearbetade med svenska maner

Svensk mosaik och falufärg pryser arabisk arkitektur


LIBEREC 2015:

En svensk klishe pryder arabisk arkitektr i konstinstallation om nationell identitet

A new Sweden

Ett nytt Sverige konstverk

En gyllene dome är del av konstinstalation om Svensk nationalidentitet

Minaret i faluröd med vita knutar

Arbete med mosaik

Lexa fogar mosaik i stor konstintallation

Arkitektstudenter i Tjeckien bygger konstverk med Victor Marx

Mikael Tofvesson och Victor Marx bygger en dome

En dome konstrueras för att ingå i en konstinstallation i Tjeckien

På arkitekturskola i Tjeckien byggs konstinstallation om Svensk nationalidentitet och främlingsfientlighet