OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

SKOLGÅRD BJÖRKHAGEN


Skol­gården, till­hörande Kulturskolan Raketen, ligger in­klämd mellan fasaden och en väg på norra sidan av fastig­heten. Målet för skol­gården var att skapa olika aktiviteter som kunde fortgå sam­tidigt. Hinder­bana, street­basket­plan, chill out-yta och mini­fotboll­splan är upp­radade i följd. Mark­läggning och boll­hinder skiljer dem åt. Skolgården ritades och byggdes av Marx arkitektur sommaren 2016 för att ersätta den tidigare nedgågna och inaktiva skol­gården.

Buskar som klarar skugga plan­terades för att till­föra något grönt till skol­gården samt två träd på den ände av gården som nås av sol ibland. Ett litet sitt­bart trä­däck och en läktare bygg­des på delar av skol­gården längst från fasaden. Även dessa nås av sol vissa delar av dagen.

Plats: Stockholm, Björkhagen
Utförande: 2016, augusti

Kulturskolan Raketen


Arkitektritad skolgård Stockholm
Arkitektritad skolgård Stockholm
Arkitektritad skolgård Stockholm