OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

MÅNKULTURELLT CENTRUM
"En för alla, alla för vem?"


Marx arkitektur utformade och byggde utställ­ningen. Inne­hållet berör global migration och konceptet anknöt till detta. En stad byggd av ply­wood­emballage, lådor som efter­liknar de som används för frakt på världs­marknaden. Utställ­ningens inne­håll kure­rades av Mång­kultur­ellt centrum och är målat eller laser­skuret i de vit­målade lådorna. Utförande: 2017

Om utställningen:
"En för alla, alla för vem? är byggd som en mötesplats och en arena för diskussion. Här ställer vi frågor som: “Vem har egentligen rätt till Sverige?”, “Vilka ska räknas till det svenska folket?”och “Hur ska vi tillsammans besluta om lösningar på globala utmaningar?” Det vill säga; frågor om demokrati, migration och global jämlikhet som idag står under omprövning i vårt polariserade samhälle och i omvärlden.

– Målet är att skapa en möteplats för samtal om olika perspektiv på demokrati. Vi hoppas att våra besökare tar chansen att vända och vrida på demokrati och rättvisefrågor för att öka viljan att fortsätta utveckla demokratin i Sverige och världen, säger verksamhetschef Leif Magnusson.

Under de senaste åren har ultranationalistiska rörelser blivit synligare och fått ökat politiskt inflytande, inte minst i Europa. Utpekade grupper av invandrare och flyktingar ses som ett hot mot en föreställd homogen nationell gemenskap. Den miljöpolitiska frågan drabbas vi alla av, men få tar ansvar för den. Hur ska vi tillsammans besluta om lösningar på globala utmaningar?

– I en tid där klassklyftorna ökar, segregationen består och rasismen är påtaglig för många i samhället så har vi på Mångkulturellt centrum ett ansvar att lyfta samtalen till nästa nivå, som en del av vårt kunskapsuppdrag, säger Dani Ruz.

Under de tre år som utställningen planeras stå på Mångkulturellt centrum ska en mängd programpunkter genomföras, föreläsningar och guidade visningar. Inför valet 2018 öppnas ”Valdagsrummet” med praktisk handledning om röstningsförfarandet för förstagångsväljare och andra som undrar hur det går till rent praktiskt att rösta.

Medverkande konstnärer: Hop Louie, gatukonstnär, Dart, graffitimålare, Baio, illustratör, konstnär, Klister Peter, gatukonstnär, Mikael Nyström, designer, illustratör och graffitimålare, Nachla Libre, poet och konstnär, David José Hildeberg, illustratör, Falcone, gatukonstnär/graffitimålare, Max Gustafson, satiriker, Lejla Harbas, konstnär, Nabila Abdul Fattah, konstnär och aktivist."

MÅNGKULTURELLT CENTRUM


Utställning Mångkulturelt centrum
Utformning av utställning
Utställning graverad plywood med laser
En för alla alla
Utställning om Botkyrka på Mångkulturelt centrum
Läktare för diskussioner i utställningsrummet