OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

MÅNKULTURELLT CENTRUM
"Den våldsamma staden"


Marx arkitektur utformade utställ­ningen 2009. Konceptet kom ur den urbana symbolen tunnel­bane­sta­tionen, och mer speci­fikt Stock­holms förorts­stationer med sina skärm­tak och lång­smala karaktär. Utställ­ningens inne­håll monterades på den centrala skilje­väggen och i ramar på vägg som påminde om kollektiv­trafikens stora aluminium­ramar.

Utställ­ningens innehåll kurerades av Mång­kulturellt centrum.

MÅNGKULTURELLT CENTRUM

ARTIKLAR


Utställningsutformning på Mångkulturelt centrum inspirerad av tunnelbanestationer i Stockholms förorter
Utställning botkyrka om våld i det urbana rummet
Utäställningsrum designat av Marx arkitektur