OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

EXAMENSUTSTÄLLNING KONSTFACK


Utformandet av bild­lärarnas slut­utställ­ning, Konst­fack 2013, ritades av Victor Marx och byggdes under en vecka till­sammans med de åtta student­erna.Ut­form­ningen syftade till att fylla ut den stora vita utställ­nings­hallen "Vita havet", och sätta fokus på student­ernas examens­arbeten. Träramar hängde från taket och bar bomulls­tyg i olika kulörer. Dessa skapade, utan att blockera syn­fälten på golv­ytan rumslig­heter som inramade respek­tive verk, men syftade även till att binda ihop utställ­ningens olika delar till en helhet. I tyg­kropparna doldes belysning och annan teknik.

KONSTFACK

Konstfack examensutställning, textilier skapar rumsligheter
Konstfack utställning med tyg hängande från taket
Konstfack foton
Konstfack foton
Konstfack utställning
Konstfack utformning
Konstfack landskap utställning tyg