OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

VILLA VÄRMDÖ


Tomten på Ingarö är högt belägen och stora glas­partier vänder sig mot ut­sik­ten. Husets hjärta är ett 5 meter högt rum där mat­plats, vardag­srum och kök ligger upp­radat i linje för att maxi­malt utnyttja husets läge. Projektet på­börjades i maj 2019 och planerad bygg­start är oktober 2019. Byggnads­arbetet har påbörjats.

Byggfoto, kök och blivande loft under uppförande
Villans entrén tar form
Villan under uppförande, fotad bakifrån
Villan under uppförande, fotad framifrån
Sektion villa Ingarö - med fokus på utsikt
Modern villa illustration
Sektion villa Ingarö - med fokus på utsikt
Plansritning villa, plan 1
Planritning villa, plan 2, sociala ytor
Teknisk ritning, balkplan