MARX ARKITEKTUR

HALMSTADS KONSTHALL


Konstverk skapade av Victor Marx ställs ut i soloutställning på Halmstads konsthall under utställningsnamnet "Konstkurage" 24 januari - 10 april 2018. Här finns verk som varit ute på gatan som gatukonst med en stark patina av samhällets slitage. Utställningen inkluderar premiärvisning av dokumentation från konstverket (O)önskad samhällsförbättring. På plats finns också verk från olika samlingsutställningar blandade med nya, vissa som ska ut på gatan som gatukonst efter det att utställningen avslutas.

Konsthallen skriver så här om utställningen:
"Victor Marx konst är starkt politiskt och hans projekt har ofta utgångspunkt i ämnen som rättigheter/skyldigheter eller miljö- och klassfrågor. Vem bestämmer städernas utformning? Vilka kulturyttringar får ta plats i det offentliga rummet? Vad kan eller kan vi inte påverka i vårt samhälle? Vad står demokrati och delaktighet för egentligen?"

Konstnär: Victor Marx

Plats: Halmstads konsthallMosaikportal med tema svensk identitet utgör entrén till Halmstads konsthall

Genom mosaikportal syns Victor Marx utställning på Halmstads konsthall

Skärmvägg av spegeldörrar och introduktionstext om utställningen på Halmstads konsthall

En modell av konstverket dörrkapellet, utfört av Victor Marx, ställs ut på Halmstads konsthall

Skyltar med citat från konstverket (O)önskad samgällsförbättring och konstverket talarstolen Speech

Det interaktiva konstverket talarstolen Speech ger besökaren möjlighet att välja tal

Miljonprogramsmonumentet utgörs av screentryckta miljonprogramshus i ett kolage av betongskivor och ställs ut på Halmstads konsthall

Dokuementation av gatukonstverket (O)önskad samhällsförbättring ställs ut för första gången på Halmstads konsthall

Regler är regler, man måste följa dem, bra eller dåliga spelar ingen roll

Utställningen konstkurage på Halmstads konsthall

Victor Marx konstutställning konstkurage på Halmstads konsthall

Utbildningsradions dokumentärfilmen om Victor Marx konst visas upp på utställningen

Gatukonstverket Vikgubben, sliten av livet på gatan, tillåter besökaren att interaktivt vrida fram olika karaktärer i samhällstrappan

Konstverket Gatsoparen föreställer en lokal profil i Högdalen som maniskt städade det offentliga rummet

En modell av konstverket A New Sweden ställs ut tillsammans med dess dome på Halmstads konsthall

En modell av konstverket A New Sweden ställs ut på Halmstads konsthall

Victor Marx ställer ut på Halmstads konsthall