OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

VILLA HUDDINGE


Villan i Glömsta är stramt hållen med genom­arbetade detaljer inspi­rerad av ny­klassi­cistisk stil med putsade ramar runt fönster och sockel­våning klädd i natursten. Den kuperade tomten erbjuder möjlighet för 3 stycken fullstora våningar i suterräng. Vardagsrum och kök vänder sig mot träd­gården och görs levande och ljus genom högre lutande inner­tak och högt sitt­ande fönster, kom­plett­er­ade med stora glas­partier och skjut­dörrar. Bostaden inhyser också ut­hyrnings­lägenhet. Nästa steg i projektet är bygg­nads­ritningar. För­hoppningen är bygg­start under våren 2020.

Villa klassesistisk, illustration
Plansritning villa Stockholm
Fasadritning villa Glömsta
Badrumsuppställning villa