OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

ARKITEKTUR FÖR EN PROGGRESIV SKOLA

-Research och 1:1 experiment


Arbetet är utfört som examensprojekt vid Lunds Tekniska högskola hösten 2010 och våren 2011. Projektet grundas i en studie av alternativ grundskolepedagogik i Danmark och Sverige samt litteraturstudier inom ämnet. Mitt projekt erbjuder ett arkitektoniskt språk för vad jag kallar den ”progressiva skolrörelsen”. Vad är specifikt och viktigt för skolor där temaundervisning, demokratisk skolning och kreativitet står i fokus, hur ska en sådan skolbyggnad utformas? Designprocessen innehåller fysiska undersökningar i skala 1:1, försök att evaluera tankar, slutsatser och antaganden.

Projektet resulterar i en tillämpning, en skolbyggnad som exemplifierar och tydliggör projektets
slutsatser.

Examinator:
Lars-Henrik Ståhl

Handledare:
Nina Aronsen

FÖRSTUDIE

EXAMENSARBETE


Diagram för skolors arkitektur
Illustration / rendering arkitektritad skola, exteriör
Illustration / rendering arkitektritad skola, interiör>
Illustration / rendering arkitektritad skola, skolgård på tak
Illustration / rendering arkitektritad skola, utomhusmiljö>
Illustration / rendering arkitektritad skola, natt exteriör
Illustration / rendering arkitektritad skola, färgade fönster
Arkitektritad skola, planritning
Arkitektritad skola, sektion
Illustration / rendering arkitektritad skola, slöjdsal
Illustration / rendering arkitektritad skola, fasadritning